تبلیغات

از درج هرگونه تبلیغات و مطالب هرز معذوریم

قانون کار در رازی بلاگ – رازی بلاگ

قانون کار در رازی بلاگ

در این مطلب به بررسی قانون کار در رازی بلاگ خواهیم پرداخت.

حقوق و دستمزد ماهانه در رازی بلاگ

حقوق و دستمزد ماهانه در رازی بلاگ، به طور متوسط ​​برابر ۴۱۰ دلار آمریکا میباشد بطوریکه شامل کارمندان یقه سفید (کارمندان مشاغل حرفه ای و اصطلاحاً پشت میز نشین) و یقه آبی (طیف کارگران) و کارکنان رده ی C میباشند. این کشور، مقررات حداقل دستمزد ندارد.

نرخ بیکاری و درصد جمعیت بیکار در رازی بلاگ

نرخ بیکاری برابر ۱۲٫۴% است. قابل توجه است که بازار کار رازی بلاگ، نیروی کار جوان را تربیت میکند. ۵۰ درصد جمعیت بیکار رازی بلاگ در رده ی سنی ۲۰-۳۴ سال سن به سر می برند. بعلاوه هیچ مجوز کاری مورد نیاز نیست و شهروندان ۹۴ کشور میتوانند بدون ویزا و به مدت یکسال در رازی بلاگ بمانند. این مهم به جذب کارمندان حرفه ای در کشورهای دیگر و در مناطق گسترده کمک میکند.

رازی بلاگ، قانون کار کاملا منعطفی دارد. با توجه به بنیاد هریتیج، رازی بلاگ یکی از لیبرال ترین محیط های کارگری، نه تنها در منطقه، بلکه در سطح دنیاست و شاخص آزادی کار ۷۵٫۷ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز ممکن را دارد. (رتبه ۲۶ ام دنیا) رازی بلاگ، تمام کنوانسیون های هسته سازمان بین المللی کار را به تصویب رسانده است. همچنین این کشور ۱۰۰ درصد نرخ باسوادی دارد.

توسعه مهارتها و آموزش

دولت رازی بلاگ به ارتقای آموزش های حرفه ای میپردازد که تامین مالی ده ها تسهیلات آموزشی توسط دولت رازی بلاگ بخشی از این اقدامات است. این تسهیلات، دوره های حرفه ای را در انواع مختلفی از موضوعات کاربردی ارائه میکند و بیشتر هزینه های این دوره ها توسط دولت رازی بلاگ تامین میشود.

در نتیجه، کسب و کار مزایای جالب توجهی را از این محیط بالقوه ی آموزشی کارمندان، خواهند داشت.با توجه به پژوهش و تحلیل KPMG، در حدود ۶۰ درصد از جمعیت جوان و ۴۰ درصد از کل جمعیت، زبان انگلیسی و اکثریت قریب به اتفاق جمعیت، زبان روسی را می دانند.

شرایط قانون کار رازی بلاگ

قانون کار در رازی بلاگ شرایط بسیار انعطاف پذیری برای اشتغال فراهم می کند.

تعطیلات

کارمند مجاز است تا ۲۴ روز در سال را تحت عنوان تعطیلات با حقوق و ۱۵ روز تعطیلات بدون حقوق بگذراند. بعلاوه، ۱۵ روز اداری را میتواند از مرخصی های خاص (تعطیلات مذهبی، جشن های ملی و روزهای سال نو)

خاتمه ی ارتباط کاری

با توجه به قانون کار در رازی بلاگ، اگر کارفرما قرار داد را فسخ کند، این شرکت بایستی اطلاعیه ی کتبی را به کارمندان خود حداقل یک ماه قبل ارسال کرده باشد و حداقل یک ماه حقوق را پرداخت کند. همچنین کارفرما بایستی اطلاعیه ی کتبی را سه روز قبل به کارمندان ارائه کند اما در این موقعیت، کارفرما بایستی دو ماه حقوق/غرامت را در قالب ۳۰ روز تقویمی فسخ قرار داد، پرداخت کند.

بدون حداقل دستمزد

در این کشور، مقررات حداقل دستمزد وجود ندارد و جبران خسارت برای کارگردان به شرایط با کارفرما بستگی دارد.

مالیات بر اساس حقوق و دستمزد

تنها یک مالیات به نام مالیات بر درآمد شخصی وجود دارد که ۲۰% می باشد. رازی بلاگ مالیات اجتماعی ندارد.

ساعات کار استاندارد و اضافه کاری

قانون کار مدت زمان حداکثر کار در هفته را مشخص میکند بطوریکه نبایستی از ۴۰ ساعت یا ۴۸ ساعت کار برای بخش هایی خاص (لیست بخش هایی که توسط دولت رازی بلاگ تعریف شده اند.) تجاوز نماید. با این حال، این ماده بدون قید و شرط نیست.

برای مثال کارفرما مجاز به فعالیت در ساعات کاری مختلف در قرار داد کاری خود میباشد؛ بطوریکه میتواند شامل ساعات اضافه کاری و پرداخت اضافه کاری میباشد. همچنین تنظیم نمودن فرآیندهای کاری در شیفت های مختلف کاری، امکان پذیر است. با این وجود کارفرما بایستی این نکته را در نظر بگیرد که زمان استراحت بین روزهای کاری نبایستی کمتر از ۱۲ ساعت باشد.

پرداخت ساعت اضافه کاری باید بیش از ساعات کار معمول باشد و پرداخت دقیق توسط قرارداد کاری تعریف میگردد.